Shifton הוא פתרון לתזמון וניהול סידורי עבודה רב תפקודי

פרטי תכונות


החלפת משמרות

התכונה הזו פותחה בכדי להוציא תנאים נוחים לעובדים שמבטלת את הצורך לחפש משמרות להחלפה באופן ידני. המערכת מאפשרת החלפת משמרות, כמו גם ההעברתם לרשימת שמרות זמינות. עובדים יכולים לבחור עם מי הם רוצים להחליף משמרות. מנהלים ומעסיקים כאחד מקבלים הודעה גם על בקשות להחלפה של משמרות וגם להצבתה למשמרות זמינות.

תזמון אוטומטי

המערכת יוצרת סידורי עבודה באופן אוטומטי תוך מספר דקות עבור כל מספר עובדים. התכונה הרב-פונקציונלית מפיצה עובדים על פני משמרות על סמך פרמטרים מוגדרים. אלה כוללים את מספר העובדים, משמרות, ימי חול / ימי חופשה ושעות עבודה חודשיות. ניתן לערוך סידורי עבודה שנוצרו בעת הצורך. העובדים מקבלים מידע על סידורי עבודה שלהם, יכולים לבדוק אותם בכל עת ומודעים על כל השינויים .

הפסקות וחופשות

עובדי החברה יכולים לבקש הפסקה לפרק זמן קצר או ארוך - מכמה שעות עד כמה ימים. הם יכולים לבקש הפסקה, חופשת מחלה, חופשה, יום חג וכו '. העובדים רשאים לצרף קבצים לבקשותם כדי לספק סיבה ליעדרות. באמצעות תכונה זו המנהלים יכולים לשלוט על הפסקות וחופשות של העובדים בצורה יעילה יותר.

עדכונים על סידורי עבודה

בכדי לעדכן את העובדים על כל שינוי בחברה הוספנו מערכת Shifton. העובדים מקבלים עדכונים על לוחות הזמנים ונזכרים מתי המשמרות שלהם עומדות להתחיל.