Shifton הוא פתרון לתזמון וניהול סידורי עבודה רב תפקודי

פרטי תכונות


תכנון הפסקת לעובדים

כולנו מידי פעם זקוקים לנוח. בעזרת מודול "הפסקות" תעלו גיליונות אלקטרוניים ותזמנו את ימי העבודה בכמה לחיצות.

יצירה אוטומטית של תוכנית הפסקות מיטבית המבוססת על ההגדרות שלכם

קבעו הפסקות בתבניות של משמרת, ו-Shifton יעשה את כל העבודה הקשה כדי להפיץ את המשמרות בצורה אופטימלית לכל העובדים.

הפסקות בתשלום וללא תשלום

בשילוב עם המודול "חישובי שכר" ניתן לחשב כל הפסקה באופן מדויק, תלוי אם מדובר בהפסקה בתשלום או בהפסקה שאינה בתשלום.

החלפת הפסקות בין עובדים

במקרה ויש סיכוי שחלק מהעובדים לא מקבלים את התוכנית של הפסקות שהוקצו להם, הם מקבלים את האופציה להחליף הפסקות עם עובדים אחרים בלי לבקש אישור מהמנהל.

ניהול חופשים

יהול חופשים הוא עבודה נוספת, אך Shifton מקל עליכם בהרבה. עובדים יכולים לבקש חופש, לקבוע את התקופה הרצויה, לספק את הסיבה ובמידת הצורך לצרף מסמכים לבקשה. מנהלים יקבלו את הבקשה ויחליטו אם לאשר אותה.

בקשות לחופש

נעובדים יכולים לבקש חופש, לקבוע תקופה וסיבה ולצרף מסמכים במידת הצורך. מנהל / ים יקבלו את הבקשה ויחליטו האם לאשר אותה, בהתחשבות בסידורי עבודה והמשמרות הנוכחיים.

צירוף קבצים ואחסון מאובטח

אחסון מאובטח ללא הגבלה של קבצים מצורפים, כך שתוכלו לשמור את כל המידע על חופשים במקום אחד.