Shifton הוא פתרון לתזמון וניהול סידורי עבודה רב תפקודי

פרטי תכונות


מערכת ניהול משימות

בצעו את העבודה עם מערכת ניהול משימות של Shifton. צרו משימות, הקצו אותן ללקוחות או לעובדים במהלך המשמרת שלהם, או הרשו להם לבחור את המשימות הבאות שהם יבצעו. כל משימה יכולה להכיל רשימות על מנת להבטיח שירות טוב ביותר

מיני-CRM לניהול לקוחות

נהלו לקוחות במערכת של Shifton, הוסיפו שדות מותאמים אישית, נהלו כתובות ועוד ללא תשלום אגרה. במידה ואתם כבר משתמשים במערכת כזו או אחרת ל-Shifton יש גם אינטגרציות רבות.

שדות מותאמים אישית ללקוחות/משימות

כל עסק משתנה ועשוי לצרוך שמירת נתונים מגוונים. לשם כך Shifton מאפשר לכם להתאים אישית שדות המחוברים ללקוחות או משימות, שמעניק לכם גמישות מרבית

רשימות גמישות להבטחת זרימת עבודה תקינה

וודאו שהשירות שאתם מספקים ניתן ברמה גבוהה, צרו הזדמנויות משודרגות ועוד בעזרת תכונת חזקה של צ'קליסט. צרו רשימות וצרפו אותן למשימות שלא ייחשבו כממומשות עד שהעובדים יסמנו את כל השורות ברשימה.

משימות אוטומטיות או ידניות המוקצות לעובד או לצוות

תוכלו להקצות משימות באופן אוטומטי למשמרות על סמך משך המשימות המשוער והזמן הזמין במשמרת, או שתוכלו לתת לעובדים את האופציה לבחור את המשימה הבאה שהם יבצעו בעצמם.

חברו אינטגרציות נוספות לכלי ניהול המשימות הנוכחי שלכם*

כבר משתמשים בכלי לניהול משימות אחר, אך רוצים לשחרר את מלוא העוצמה של הקצאת משמרות? אין בעיה! יש לנו פתרון גם לצורך שכזה. בעזרת שילוב של שילובים בכלי ניהול משימות פופולריים, תוכלו לחבר בין שתי המערכות על מנת לעבוד עבורכם במיטבם.

*פונקציה בפיתוח/p>