Zwiększenie wydajności nocnej zmiany dzięki narzędziom Shifton

Published: 2023-11-15T14:14:31.000000Z

Optymalizacja pracy w nocnych zmianach dzięki funkcjonalności Shifton


Nocne zmiany odgrywają kluczową rolę w wielu branżach, począwszy od opieki zdrowotnej i transportu, aż po produkcję. Skuteczne zarządzanie grafikami nocnych zmian jest niezbędne, aby zapewnić płynny proces pracy i zminimalizować błędy.

Na szczęście, dzięki zaawansowanej funkcjonalności oferowanej przez Shifton, organizacje teraz mogą zoptymalizować swoje operacje nocnych zmian w celu poprawy wydajności i produktywności.

W tym artykule omówimy, jak konfigurować parametry nocnych zmian za pomocą Shifton, co prowadzi do lepszej wydajności i zmniejszenia błędów.

Konfiguracja parametrów nocnych zmian

Shifton oferuje prosty w obsłudze interfejs, który umożliwia administratorom łatwe konfigurowanie parametrów nocnych zmian. Rozpocznij od zdefiniowania czasu rozpoczęcia i zakończenia zmiany nocnej, na przykład od 20:00 do 8:00, aby ustawić godziny pracy dla nocnego personelu.

Upewnienie się, że ramy czasowe odpowiadają wymaganiom Twojej organizacji, stwarza podstawę do bardziej efektywnej pracy nocnych zmian.

Wybór typu obliczeń dla nocnych zmian

Shifton oferuje trzy typy obliczeń, aby określić okres nocnych zmian. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego biznesu:

Pełne uwzględnienie: Ta opcja traktuje zmianę jako "nocną", jeśli cały jej czas trwania mieści się w określonym harmonogramie nocnych godzin. Na przykład zmiany od 20:00 do 8:00, od 21:00 do 7:00 i od 22:00 do 8:00 zostaną uznane za nocne.

Początek zmiany: Za pomocą tej konfiguracji zmiana będzie uznana za "nocną", jeśli jej początek mieści się w wyznaczonym czasie nocnym. Na przykład zmiany od 2:00 do 10:00, od 6:00 do 10:00 i od 5:00 do 12:00 zostaną uznane za nocne.

Przecięcie: Ten typ identyfikuje zmianę jako "nocną" na podstawie ilości godzin, które pokrywają się z wyznaczonym czasem nocnym. Na przykład zmiany od 18:00 do 0:00, od 19:00 do 00:00 i od 16:00 do 2:00 zostaną uznane za nocne zmiany.

Wybór odpowiedniego typu obliczeń zapewnia dokładny zapis czasu pracy nocnej, zmniejszając błędy w harmonogramowaniu i zapewniając uczciwą wynagrodzenie dla pracowników nocnych.

Zarządzanie rejestrem czasu nocnego

Shifton oferuje dwa metody zarządzania rejestrem czasu nocnego:

Cały okres zmiany: Z tą opcją cały okres zmiany, niezależnie od tego, czy jest to dzień czy noc, uważany jest za godziny nocne. Ta metoda jest odpowiednia dla branż, w których cała praca wykonywana podczas zmiany powinna być klasyfikowana jako praca nocna.

Przecięcie czasu: W przeciwieństwie do tego, można wybrać rejestrację tylko tych godzin, które mieszczą się w wyznaczonym czasie nocnym, podczas gdy reszta czasu uważana jest za godziny pracy regularnej. Ta metoda jest idealna dla organizacji, w których praca nocna odbywa się na zmianę z pracą dzienną.

Wykorzystanie typów współczynników

Shifton pozwala również na wykorzystanie współczynników w celu optymalizacji nocnych zmian:

Przeliczenie czasu: Ta metoda mnoży każdą godzinę pracy nocnej przez określony przez użytkownika współczynnik. Na przykład, jeśli oryginalna długość zmiany wynosi 12 godzin, a współczynnik jest ustawiony na 2, Shifton obliczy czas zmiany jako 24 godziny. Ta funkcja jest przydatna do określenia czasu pracy w celu wypłaty wynagrodzenia.

Zwiększenie stawki godzinowej: Z tą opcją system dostosowuje stawkę płacy zgodnie z ustalonym współczynnikiem. Na przykład, jeśli oryginalna stawka płacy za zmianę wynosi 400 zł, a współczynnik jest ustawiony na 2, Shifton obliczy płatność za zmianę jako 800 zł. Ta funkcja gwarantuje sprawiedliwe i dokładne wynagrodzenie.

Ograniczenie ilości nocnych zmian tygodniowo

Shifton pozwala na ustawienie maksymalnej ilości nocnych zmian dozwolonych w ciągu tygodnia. Ta funkcja zapewnia, że pracownicy nie są przeciążeni pracą i że obciążenie pracy jest równomiernie rozłożone.


Optymalizacja pracy w nocnych zmianach jest ważnym czynnikiem sukcesu każdej organizacji, ponieważ wpływa na produktywność, dobro pracowników i ogólną efektywność. Zaawansowana funkcjonalność Shifton daje firmom możliwość konfigurowania parametrów nocnych zmian, wyboru odpowiednich typów obliczeń, zarządzania rejestrem czasu nocnego i efektywnego wykorzystania współczynników.

Wdrożenie tych funkcji pomaga organizacjom zoptymalizować grafiki nocnych zmian, zmniejszyć błędy i zapewnić płynniejszy proces pracy.

Wykorzystaj możliwości Shifton, aby wydobyć potencjał Twojej pracy nocnej i podnieść produktywność na nowy poziom.