Optymalizacja planowania pracy i zwiększenie wydajności dzięki kontroli lokalizacji pracy i zarządzaniu urlopami w Shifton

Published: 2023-11-15T14:10:38.000000Z

Jak wzmocnić biznes z Shifton: Kreator harmonogramów, kontrola lokalizacji pracy i zarządzanie urlopami

Shifton to najnowocześniejsze narzędzie online zaprojektowane w celu zrewolucjonizowania planowania i zarządzania personelem w firmach. Nasza platforma oferuje szereg zaawansowanych funkcji, w tym konfigurowalne harmonogramy pracy, uproszczoną zamianę zmian i zintegrowaną zgodność z przepisami prawa pracy. Ale to nie wszystko - Shifton wykracza poza tradycyjne narzędzia dzięki dwóm niezwykłym nowym modułom: Work Location Control i Vacation Management. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj resztę tego artykułu!

1. Łatwe planowanie i zarządzanie zadaniami

Dzięki planowaniu jednym kliknięciem przy użyciu wstępnie skonfigurowanych szablonów, możesz pożegnać się z godzinami ręcznego planowania. Nasza platforma umożliwia menedżerom firm płynne śledzenie przepływu pracy za pomocą elastycznego systemu zarządzania zadaniami. Co więcej, Shifton wzmacnia pozycję pracowników, pozwalając im wybierać zadania w ramach ich kompetencji, wspierając poczucie odpowiedzialności i współpracy.

2. Kreator tworzenia harmonogramów: Zapewnienie wydajności i odpowiedzialności

Pożegnaj się z lukami kadrowymi i chaosem w harmonogramie. Usługa online Shifton umożliwia firmom zapewnienie, że pracownicy są zawsze tam, gdzie powinni być. Na przykład, w restauracji kelnerzy mogą łatwo poprosić o zamianę zmian między sobą, w zależności od ustawień harmonogramu. Funkcja ta eliminuje potrzebę zaangażowania kierowników wyższego szczebla, gwarantując niezakłócony przepływ pracy. Co więcej, system Shifton automatycznie aktualizuje harmonogram i przechowuje wszystkie istotne informacje w jednej scentralizowanej lokalizacji.

3. Usprawniona lista płac i zgodność z prawem pracy

Shifton upraszcza zarządzanie płacami poprzez konsolidację wszystkich informacji o wynagrodzeniach pracowników w jednym miejscu. Od codziennych i cotygodniowych obliczeń nadgodzin po unikalne stawki zdarzeń, premie i kary, wszystko jest skutecznie obsługiwane przez naszą platformę. Ponadto Shifton pomaga firmom zatrudniającym pracowników zdalnych w różnych krajach przestrzegać różnych wymogów prawa pracy. Nasza integracja z Quickbooks i innymi popularnymi programami księgowymi zapewnia płynne zarządzanie finansami.

4. Zarządzanie urlopami: Planowanie urlopów bez wysiłku

Planowanie wakacji i zarządzanie urlopami nigdy nie było łatwiejsze. Moduł Shifton Vacation Management zapewnia kompleksowe rozwiązanie do śledzenia urlopów i zapewniania płynności operacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o wnioskowanie o czas wolny, zarządzanie zatwierdzeniami, czy też prowadzenie dokładnego rejestru sald urlopowych, Shifton ma wszystko pod kontrolą. Uprość procesy kadrowe i pozwól pracownikom z łatwością planować urlopy.

5. Śledzenie obecności i weryfikacja lokalizacji w czasie rzeczywistym

Moduł śledzenia obecności Shifton oferuje precyzyjne informacje na temat czasu rozpoczęcia i zakończenia zmiany, a także aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące urlopów. Niezależnie od tego, czy pracownicy korzystają z komputerów stacjonarnych, smartfonów, czy nawet GPS, Shifton bez trudu rejestruje dokładne dane dotyczące obecności. System weryfikuje również zmiany i przerwy w czasie rzeczywistym, automatycznie oznaczając koniec zmiany, jeśli pracownik zapomni zrobić to ręcznie. Dodatkowo, dzięki modułowi Work Location Control, możesz śledzić fizyczną obecność pracowników, upewniając się, że są w miejscu pracy, gdy są potrzebni.

Przekształć zarządzanie pracownikami dzięki Shifton

Uwolnij pełny potencjał swojej firmy dzięki zaawansowanym funkcjom i modułom Shifton. Usprawnij planowanie, zwiększ produktywność i bez wysiłku przestrzegaj przepisów prawa pracy. Wzmocnij swoją siłę roboczą, zoptymalizuj operacje i poznaj przyszłość zarządzania pracownikami dzięki Shifton.

Zacznij już dziś i zrewolucjonizuj wydajność swojej firmy.