מחירים. עלויות. חישוב הוצאות

ניתן לבחור ולחשב את עלות המודולים לכמות העובדים הנדרשת.

אופציות בסיס

זמינות לאחר ההרשמה ב-Shifton

שמשרות זמינות

החלפת משמרות

רב סידור עבודה

עריכה ידנית של סידורי עבודה

ממשק תכנות יישומים (API)

אזורי זמן

התראות דחיפה

התראות בדוא"ל

אפליקציה לנייד

$0.5 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

יכולות נוספות

מחלקות,פרויקטים (פרויקט 1 ללא תשלום)

1.00$/חודש

+0.00 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

דוחות על תשלומים

0.00$/חודש

+0.30 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

עובדי פרויקט

0.00$/חודש

+0.20 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

דוחות על הפסקות שאושרו

0.00$/חודש

+0.20 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

בקשות להפסקה

0.00$/חודש

+0.50 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

דוחות על ביצועי חברה

0.00$/חודש

+0.20 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

דוחות על זמני עבודה של עובדים

0.00$/חודש

+0.20 לעובד/חודש

(3 חודשים נסיון חינם)

תיקי חברה

1.00$/חודש

+0.00 לעובד/חודש

(1 חודשים נסיון חינם)

המודולים שנבחרו
אופציות בסיס
$0.50
סך הכל
$0.50